תודה על שיתוף הפעולה.
יש לתאם את מועד השיחה

תודה על שיתוף הפעולה. יש לתאם את מועד השיחה